På Gjendesheim har vi over tid satt søkelyset på lokal mat, og formidlet viktigheten av dette ovenfor besøkende på Gjendesheim turisthytte. I år ønsket vi å ta steget videre og sette søkelyset på viktigheten av beitedyr i utmark opp mot biologisk mangfold og knytte dette til eksisterende bruk av lokalprodusert mat. I starten av sesongen gikk vi sammen med Audun Heier fra Moshuset i Vågå, og fikk på plass en fin flokk med boergeit rundt Gjendesheim.

Potensialet for å nå ut til mange personer er stort. Hvert år går over 60 000 Besseggen, og over 17 000 personer spiser middag på Gjendesheim. Tanken var at turistene skal oppleve å se geit som beiter kratt i området, og så få informasjon om dette i forskjellige kanaler. Så langt har gjestene våre fått høre om dyr på utmarksbeite ved middagsbordet på Gjendesheim, lest på plakater og fått oppleve dyrene på nært hold. I tillegg har vi fortalt om prosjektet på nettsider og på sosiale medier.

Inne på hytta har vi servert enorme mengder med mat som hovedsaklig kommer fra dyr som har vært på beite i Vågå og Sel.

På denne måten har vi satt søkelyset på viktigheten av utmarksbeite og biologisk mangfold.

Samtidig har beiting med boergeiter hatt en positiv effekt på området rundt Gjendesheim, som er preget av gjengroing av kratt og trær. Flere av de typiske beiteplantene er på tydelig retur. Boergeitene kan beite på to bein opp til ca. 170 cm høyde og vil ha en svært positiv effekt på gjengroingsproblematikken. Vi ser daglig bjørk som dras ned, og som blir mat til sultne dyr. Parallelt med økende turisme i beiteområder, har en også tidligere sett en stadig økende problematikk med besøkende som ikke følger retningslinjene knyttet til båndtvang. Flere episoder har ført til at lokale bønder vegrer seg for å slippe beitedyr i området. Noe som igjen har ført til en stadig hurtigere gjengroing av området. Gjennom skilting, og bruk av boergeit som har et sterkt rovdyrinstinkt, har vi kunnet belyse problematikken uten at dette vil være til fare for beitedyrene (ved løse hunder vil geitene samle seg og forsvare hverandre).

Hva vi erfarte? Dette har så langt vært veldig positivt! Gjestene applauderer, vegetasjonen minsker og geitene er til stor glede for folk i fjellet! Vi trenger enda flere dyr på beite i utmark, da dette fører mye positivt med seg. Rundt Gjende trengs det enda flere dyr, og mange år fremover. I år var det viktigste å jobbe med formidlingen rundt dette! Dersom bare 10% av de som spiste mat på Gjendesheim i år velger norsk mat neste gang de er på butikken, og helst fra dyr som har vært ute og vedlikeholdt kulturlandskapet - da har dette vært en kjempesuksess!

Som politikere er det viktig at vi støtter landbruket, og personlig er dyr på utmarksbeite noe jeg brenner ekstra for! For en fantastisk måte å produsere mat på - dyrene har det bra, vi utnytter en ressurs som ellers ikke ville blitt brukt, vi vedlikeholder kulturlandskapet - og vi bidrar til naturmangfold! Vi trenger et variert landbruk, hvor det er plass til store, mellomstore og små aktører!