– Det er viktig at folk tar standpunkt og kan diskutere på et saklig grunnlag