Næringsfondet i Lom: – Eg vil oppfordre ordføraren til å lesa igjennom desse retningslinjene