Hvorfor skal unge bosette seg i Vågå? Naturen er det viktigste trekkplasteret.

I flere land i Europa ønsker unge gründere å etablere seg på naturskjønne steder. De vil bort fra byens ståk og larm, og trenden er i ferd med å spre seg til Norge. Prisbelønte dokumentarer («Ukjent landskap», «Sau») forteller om folk som flytter tilbake til bygda og naturen. Både rikinger og vanlige folk vil bli bønder –til og med Jon Almås skal bli bonde!

Ser vi starten på en bølge med ressurssterke folk som vil bo og jobbe på lag med naturen?

Hvis Vågå skal tiltrekke seg framtidens smarte hoder er «bolyst» avgjørende. For å ha en levende bygd må det faktisk bo folk i bygda.

Og – surprise! –Vi unge vil ikke bo et sted hvor naturen er rasert med anleggsveier, solscelle-jungler og lyd- og lysstøy fra vindturbiner!

Det er ungdommen og våre barn som skal leve med valgene dere voksne tar i dag!

Det finnes andre og bedre løsninger for kraftproduksjon; noen av dem har vi ikke sett starten på ennå. Hvor mange på tidlig 90-tall så for seg at absolutt alle snart skulle rusle rundt med telefoner som også er kameraer og har hele verden «inni seg» i form av noe vi kom til å kalle internett?

Fjellet ligger der uforandret. Vi må ikke ta forhastede beslutninger som endrer det for all framtid!

Derfor sier vi stans planene om vindturbiner i Skogbygds- og Jettfjellet!

Erfaringene fra andre utbygginger forteller om investorer som tjener store penger og lokalsamfunn som får et fåtall millioner – og et ødelagt fjell- og turområde – tilbake. Et eksempel er verdens største investeringsfond, amerikanske BlackRock, som kjøpte opp Guleslettene vindkraftverk fire dager etter at det var godkjent. Ifølge NRK er åtte av de ti største eierne i norsk vindkraft utenlandske kapitalforvaltere. For dem er målet trygg avkastning over mange år. Vil vi at norsk natur skal ødelegges når mesteparten av inntektene går ut av landet?

Fred. Olsen Renewables er et norsk selskap, men ingen kan hindre dem i å selge vindkraftparken ut av landet når den står ferdig.

De lover store inntekter til kommunen og noen få grunneiere. På nettsidene deres er alle tall beskrevet som «opptil» et antall kroner, men de kan ikke garantere inntektene de skisserer. Dagens Næringsliv skrev 2. februar i år at selskapet granskes i Storbritannia for systematisk overrapportering av forventet strømproduksjon.

Er dette et selskap vi skal overlate framtiden vår til?

Enda verre enn en rasering av Vågås omdømme som turistdestinasjon og drømmelokasjon vil ødeleggelsene for dyre- og fuglelivet være. Skal vi redde klimaet ved å ødelegge de få verdifulle naturområdene vi har igjen?

Dette kan verken politikerne eller noen av oss andre i Vågå være bekjent av.