Onsdag 27. september skal styret i TINE behandle en omstilling av produksjonen, spørsmålet som bekymrer oss er; hvor skal Gudbrandsdalsosten produseres i framtiden?

For alle oss Ordførere i Gudbrandsdalen er det tydelig at produksjon av G-35 i Gudbrandsdalen er usikker. Prosjektgruppens innstilling er unntatt offentlighet, noe vi ser på som tilbakeholdenhet. Slik mangel på åpenhet skaper usikkerhet og utrygghet, ikke bare hos produsenter, men og hos forbrukere.

Skulle TINE ende opp med å legge ned produksjon av Gudbrandsdalsosten, i nettopp Gudbrandsdalen – hvilken troverdighet vil produktet ha da?

Gudbrandsdalsosten blir bare en brunost. Uten identitet, tradisjoner, verdi, historie og kultur, vil merkevaren Gudbrandsdalsost forvitre og miste sin troverdighet. For merkevaren har en viktig verdi, ikke bare for oss i Gudbrandsdalen, men også for Tine som konsern.

Gudbrandsdalsosten gir en følelse og assosiasjoner til en lang historie, den skaper kredibilitet og trygghet. Helt fra Anne Hov og frem til i dag lever historiene som osteproduksjon på setre, det gode fjell liv og ikke minst drar den frem det mest nasjonalromantiske i oss. Ostens lange historie har bygget opp en bred målgruppe gjennom erfaring og opplevelser rundt måltidet. Ferskt brød, etter en lang dag ute – ingenting smaker bedre da enn nettopp Gudbrandsdalsost som pålegg. Dette menneskeliggjør merkevaren og ikke minst skaper assosiasjoner fra barndom og ut hele livet. Hvorfor startet Tine sin produksjon av G-35 i utgangspunktet, jo det var summen av alle familiedrevne bruk og produkt historie. Samvirkets prinsipper hegner fortsatt om disse verdiene som ikke bare er effektivisering, men troverdighet og ikke minst historien som Tine bygger hele sin virksomhet på.

Posisjonen som Gudbrandsdalsosten har i Norsk varehandel er noe som andre bedrifter ikke kan konkurrere med, bevisstheten til produktet og lojaliteten til osten er avgjørende for identiteten til både produsent og forbruker.

Gudbrandsdalen 25.09.2023

Å legge ned produksjon av Gudbrandsdalsosten- G35 i Lom og Skjåk vil være en falitterklæring over både merkevare og Tine sin identitet. Ordførere i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord Fron, Sør Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer stiller seg bak dette oppropet for å bevare Gudbrandsdalsosten i Gudbrandsdalen, slik at den kan fortsette å være et troverdig og historierikt produkt, bygd på samme verdier som Tine sin identitet og opprinnelse.