Venstre har Innlandets tøffeste mål for ny, fornybar energiproduksjon. Vi mener det er mulig å bidra med 4 TWh ny energiproduksjon i Innlandet innen 2035 og frigjøre 1 TWh gjennom energieffektivisering. I praksis altså et mål om 5 TWh.

Mer fornybar energi er viktig for Norge. Det er også viktig for klimaet, slik at vi kan fase ut fossil energi og sette fart på elektrifiseringen. Men ikke minst er det viktig for Innlandet og distriktene. En stor del av den nye energien kan produseres i distriktene og skape muligheter for ny, grønn industri og utvikling i nærheten av kraftproduksjonen.

For Venstre er det viktig at vi fordeler målet om 4 TWh ny energiproduksjon med 1 TWh ny energi på hver av de fire viktigste kildene; vann, sol, vind og bioenergi.

En slik fordeling betyr i praksis at vi ikke går for gigantiske naturinngrep og nedbygging av ei elv, ett fjell eller ett skogsområde. Vi vil ha en regional plan for fornybar energi for hele Innlandet. Vi må fordele både muligheter og være skånsomme med inngrepene.

Det er viktig at Eidsiva Energi og Elvia (nett) ikke blir en sentraliserende kraftelefant i «Energihuset» Innlandet. Jeg håper derfor at de mindre energiselskapene som Eidefoss og Gudbrandsdal Energi i Gudbrandsdalen, VOKKS og Etna Nett i Land og Etnedal, Nord-Østerdal Kraftlag i Nord-Østerdal og Valdres Energi og GRIUG Nett i Valdres, for å nevne noen, kan være aktører å spille på i en bred «kraftsamling» for både klima, energi, distriktene, ny teknologi og nye næringer.

Hvis vi samtidig også kan styrke beredskap og redusere flomfare, har vi gjort et godt stykke arbeid.