Ei desentralisert folkevald kommuneforvaltning  er best skikka  til å ta vare på ei spreidd og desentralisert busetjing