Sjukehusstruktur Innlandet: – Kvar blir det av dei konkrete forslaga til tilbod?