av Ronald Robertsen, Skjåk

GD mandag 6. mars finner jeg NTB sin melding om Fremskrittspartiet som nekter å beklage til samene i Fosen-saken. At Fremskrittspartiet sin energipolitiske talsmann har så bastante holdninger er direkte flaut. Tenk å sitte i regjering i perioden vindmøllene blir bygd, ja Fremskrittspartiet har til og med ansvaret for Olje- og energidepartementet i samme tidsrom. Det er så typisk at politikere fraskriver seg ansvar, velger å tolke det dit hen at konsesjonen for bygging var gitt av andre enn Høyre og FrP. Jeg mener det er pinlig å opptre slik politikere i Fremskrittspartiet gjør. Det som er ennå verre er at partiet Høyre fortsatt vil samarbeide med disse ytterliggående fanatiske politikerne på høyresiden i Norge. Men makt er makt og det verste som kan hende om 2 år er at vi får en regjering som kun består av disse to partiene. Heldigvis har vi en stor politiker i Erna Solberg som mest sannsynligvis ser at å samarbeide kun med Fremskrittspartiet ikke lar seg gjøre. Erna Solbergs argumenter om en bred koalisjonsregjering er bra. Det skal bli tøft for de rød-grønne å beholde makten om 2 år, så mye som dagens regjering sliter med oppslutning både hos AP og SP. Tiden er nok over med at bare ett parti styrer i Norge. Det er en utopi å tro på 36,9 prosent oppslutning slik man gjorde for 30 år siden. I tiden framover er det helt avgjørende å samarbeide på tvers i de politiske partiene. Arbeiderpartiet bør ikke lukke døra verken til SV eller Rødt. Skal Norge fortsatt styres av de rød/grønne, bør også disse to støttepartiene være villige til å bidra på en positiv måte og ikke si nei til samarbeid fordi man tror at det gagner dem best å stå utenfor regjeringssamarbeid. På borgerlig side mener jeg "bygdetullingene" i Fremskrittspartiet ikke bør komme til noen makt lenger. Det er så mange gode politikere på høyresiden i Norge som godt klarer å styre landet uten Fremskrittspartiet.

Først skal det være et spennende kommunevalg i 2023. Mye kan skje i Nord-Gudbrandsdalen. Vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet beholde sin store makt i Lom og Skjåk eller vil småpartiene Bygdalista, Lomslista og Tverrpolitisk liste klare å bidra til at de blir såpass store og kan få mer innflytelse enn det de har i dag? Jeg gleder meg til valgkamp i høst og bli bedre kjent med de ulike menneskene som gjør en virkelig god innsats og stiller opp for de ulike politiske partiene. For en som har bodd 42 år i Oslo blir det litt anderledes å velge parti her på landsbygda.