av Kaja Hegg, spesialrådgiver på barns rettigheter og internett i Redd Barna

Selv om det kan være praktisk å vite hvor barna er til enhver tid, beskytter det ikke barn mot farer.

Snapkartet har blitt en helt naturlig del av kommunikasjonen mellom barn og unge. Det å sjekke hvor venner befinner seg er like naturlig som å sende en melding. Men funksjonen brukes ikke kun blant barn. Foreldre bruker også snapkart for å sjekke hvor barna befinner seg til enhver tid.

Halvparten er positive

Rundt halvparten av foreldrene er positive til funksjoner og apper som gir oversikt over hvor barnet befinner seg, viser Medietilsynets rapport «Digitale dilemmaer». Den samme rapporten viser at barna selv ser ut til å akseptere at foreldrene overvåker dem gjennom sporing, søkehistorikk og kontroll av meldinger. Barna uttrykker at det var både praktisk og positivt at foreldrene kunne spore dem, for eksempel hvis de hadde glemt å gi beskjeder. En jente på 9 år sa:

– Jeg synes det er bra at de kan se hvor barna er. Hvis jeg for eksempel blir med noen hjem og jeg glemmer å si fra, da kan de sjekke: «Å ja, hun er hos dem», og da slipper de å spørre alle foreldrene om de vet hvor jeg er.

Å være tilgjengelig hele tiden, og å dele informasjon om hvor du er til enhver tid, har blitt en selvsagt del av vår digitaliserte hverdag. Er det helt uproblematisk? Og er dette virkelig noe som beskytter mot farer?

Falsk trygghet

Det kan føles bra for foreldre å se at barna har kommet seg trygt hjem fra skolen, eller at de faktisk er der de har sagt de skal være. Det kan gi en følelse av trygghet og kontroll. Foreldre som er bekymret for at barna oppsøker steder de ikke skal, kan få nok informasjon fra snapkartet til å gripe inn.

Samtidig gir ikke alltid snapkart sikker kunnskap om hvor barna er. Noen ganger slår barna kartet av og på, mobilen kan være utladet eller ungdom kan la være å bruke telefonen. Da ser det ut som de er et sted de kan ha forlatt.

Snapkartet kan gi foreldre falsk trygghet. Stedet ungdommene befinner seg forteller ikke om de er trygge, og heller ikke om de har det bra. De farene og negative opplevelsene barn kan bli utsatt for, som mobbing og overgrep, skjer ofte der foreldre vil at barna skal være: i skolegården, hjemme hos venner eller på trening. De fleste overgrep mot barn og unge begås av noen de kjenner og har tillit til, og så mange av 1 av 5 har opplevd en eller flere seksuelle krenkelser fra jevnaldrende, viser UEVO-studien.

Dialog fremfor kontroll

Ungdom har rett på privatliv, og kan oppleve det som overvåking og kontroll dersom foreldre hele tiden sjekker dem på kartet. Barn skal kunne gå en omvei hjem fra skolen, og de skal kunne bevege seg uten at foreldrene alltid har oversikt. Barn har nytte av å lære seg å holde avtaler og bli selvstendige.

Hvis foreldre hele tiden overvåker barna, kan det også flytte grenser for hvordan barn forstår retten til privatliv. Barn setter ord på at det er stress at de hele tiden er tilgjengelige for venner på snapchat i rapporten fra Medietilsynet.

Å vite hvor barna er forteller ikke noe om hvordan de har det, og om de trenger din hjelp og beskyttelse. Redd Barna mener at det er mye viktigere at foreldre har en god og åpen dialog med barna, at barna vet hva som er greit og ikke greit, og at de vet det er trygt å fortelle foreldrene om det som er vanskelig. Det er ikke noe overvåking på snapkart kan løse.