Forakt, politikerforakt, forakt som vår tids destruktive våpen?