Det er nå tydelig at det er valgkamp og vi skal nå sanke stemmer. Det er siste innspurt før 11 september!

Jeg blir så glad når noen stopper opp og viser interesse for valgprogrammet til Tverrpolitisk liste i Lom! Det er ikke bare politikerne som skal bestemme hvordan vi skal ha det; men hvordan vil du ha det i fremtiden? Hva syns du at vi skal gjøre? Hva mener du om helse og omsorg? Jeg viser da til den endeløse debatten om situasjonen innen helse i hele Norge, og ikke spesielt i Lom, la det være helt klart og tydelig.

La oss nevne noen punkt Tverrpolitisk Liste i Lom ønsker:

-Gi bonus til nytilsatte som har utdanning innen helse.

-Gi bonus til faste ansatte som ønsker å jobbe ekstra utover sin egen stilling prosent.

-Gi høyere lønn til sommervikarer i pleie og omsorg.

-Øke grunnbemanningen på institusjon.

-At flere kan arbeide i større stillinger.

Ja du leste helt riktig! Jeg regner med du sperrer opp øynene og tenker; Herlighet hva er det vi driver med? Det finnes da ingen penger til dette??!! Jo vi er realistiske! Vi må innse at noe må gjøres og det er raskt.

Vi ønsker at Lom Kommune kan være en foregangskommune innen helse og omsorg, en kommune som har lyst og kan sette Lom enda mere på kartet og vise vei i utfordringene vi har i Helse Norge! Lom Kommune gjør allerede en flott jobb innen helse! Det er ikke der utfordringene ligger. Dette er en del av ei aktiv rekruttering og viktig for framtiden.

Det er en kjent sak og ikke noen nytt å gi både bonus og høyere lønn til ansatte og vikarer. Det er stor mangel på Sykepleiere og Helsefagarbeidere/Hjelpepleiere. Flere nyutdannede gir opp og orker ikke den hverdagen i helse, de slutter i yrket og går andre veier. Mange sliter med sin egen helse på grunn av at det ofte er tungt fysisk og psykisk. Andre er veldig tilfredse og har ikke den problemstillingen. Og ingen ting er vel bedre enn det. Ære være!

Det hjelper lite med kompetansekurs og tilleggsutdanning, og heller ikke bare økt lønn er svaret på utfordringene, det gir ingen flere hender i arbeid, hvis jobben er for tøff! Økt grunnbemanning betyr flere i arbeid, mere tid til pasienter og arbeidsoppgaver. Mindre slitasje på ansatte. Og det aller viktigste; pasientene og brukerne får den aller beste omsorgen og hjelpen de fortejener. Her er det flere viktige faktorer som må jobbes med, også å ha en plass å bo, vi kommer ikke unna den heller.

Vi ønsker at alle skal kunne jobbe i 100% stillinger, men ikke alle ønsker det og det er ikke på grunn av at de ikke får muligheten.

En klar og tydelig tale fra flere som jobber innen helse fra flere hold i Norge: De arbeider den stillingsprosenten de klarer, men skulle gjerne ønske at de kunne hatt full stilling, med tanke på inntekt og pensjon, men de klarer ikke. Kan det sies tydeligere?

La oss starte i Lom Kommune!