Er du redd for «forgubbing»?  Savner du engasjement fra de yngre?  Mener du at ungdommen må være med å forme bygda?  Sammenligner du snittalderen på listene til de forskjellige partiene i Vågå, så vil du se at vi har fått med oss ungdommen! Hele 5 av listekandidatene våre kommer faktisk fra Senterungdommen - ungdomspartiet til Senterpartiet. Det er veldig positivt at ungdommen i Vågå har tro på at vi kan gjøre en forskjell! Vi har også med oss flere listekandidater med barn i skole og barnehage, samt andre som snart kommer til denne fasen av livet!

Vi har en ung liste, men selvsagt har vi også representanter fra de andre aldersgruppene i Vågå. Det er viktig at alle blir hørt!

På topp 3 er jeg den eldste (pusher  snart 50), mens Jostein og Åsta trekker snittet ned til 38.

Hurra for ungdommen! - og hurra for alle de andre som stiller til valg - uansett alder!

Vågå Senterparti -  det fornuftige valget!