av Marit Juvem, gruppeleder og Svein Ørsnes, representant i Fylkesutvalget, Rødt Innlandet

Fylkestinget må være garantisten for at videregående opplæring skal være et gratis likeverdig tilbud til alle elever.

Alle forslagene som flertallet nå har presentert vil føre til mange flere hybelboere og dette utfordrer gratisprinsippet, som for Rødt er helt avgjørende.

I alle kommuner er den videregående skolen viktig både for å skape arbeidsplasser, tiltrekke seg nye innbyggere og hindre fraflytting.

Rødt vil i Fylkesutvalget den 30.04. primært stemme for et utsettelsesforslag, sekundært for 0-alternativet.

Det foreligger ingen samfunnsanalyse og i høringsdokumentet blir man ikke invitert til å si noe om konsekvensene av skolenedlegging for skole- og næringsliv.