av Thore Johan Nærbøe og Torill Beitdokken, Utdanningsforbundet Innlandet

Regionale og lokale aviser i Innlandet, stortingspolitikere fra Innlandet, KS Innlandet fylkesstyre, KS Innlandet kommunedirektørutvalget, politiske partier i Innlandet.

Uttalelse fra fylkesstyret i Utdanningsforbundet Innlandet

Fredag 17. februar ble Rikslønnsnemndas kjennelse etter lærerstreiken offentliggjort. Det er med stor skuffelse vi ser at vår forhandlingsmotpart, KS, velger å forsterke konflikten mellom lærerne og deres arbeidsgiver når de prosederte på virkningsdato 27.9.

Det er godt dokumentert at lærerne har vært lønnstapere seks år på rad, og med virkningsdato for lønnsoppgjøret 2022 fem måneder senere enn alle andre sementeres denne utviklingen ytterligere. Særlig ille er dette for lærerne i barnehage, som straffes på lik linje med skolelærerne selv om ikke en eneste kommunal barnehagelærer var i streik. Vi forstår sinnet våre 12 300 medlemmer føler i dag, det er helt berettiget.

KS tilbød under streiken et helt annet virkningstidspunkt, og hadde de prosedert på dette ville nemndsbehandlingen kunne gitt et annet utfall. Nå taper våre medlemmer tusenvis av kroner fordi deres arbeidsgiver straffer dem. Vi stiller oss fullstendig bak Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, sine ord:

«KS sin handling er alt annet enn tillitsvekkende og oppleves som en ren provokasjon.»

Utdanningsforbundet Innlandet er svært bekymret for at KS ikke tar på alvor den dyptgripende tillitskrisen som nå eksisterer mellom lærerne og forhandlingsmotparten. Vi vet at flere av våre medlemmer allerede vurderer sitt arbeidsforhold som lærere i barnehage og skole, og et slikt resultat vil etter vår oppfatning forverre situasjonen.

Lærerne trenger handlekraft fra alle involverte parter, ikke bare fagforeningene, dersom denne situasjonen skal løses. Utdanningsforbundet Innlandet oppfordrer våre politikere til å bruke sin makt. Skal partiprogrammene og ambisjonene for oppvekstsektoren oppfylles, må det endring til.