Jeg skal ikke mene så mye om saken om salg eller fusjon av Skjåk Energi eller deler av dette selskapskonglomeratet, da jeg ikke har satt meg grundig inn i denne. Men saken kan ved første øyekast minne litt om en sak jeg har satt meg grundig inn i, en sak der den politiske og administrative håndteringen rett og slett var skremmende.

I datasenter-saken ved Dønfoss var det mye hemmelighold og dårlig sakshåndtering. Dette virker å ha blitt en viktig prinsippsak for ordfører Kveen. På merkelig vis har denne saken vært holdt helt utenfor valgkampen i Skjåk, til tross for at det er en svært viktig sak som langt fra er over. I kommunestyremøtet der saken om industriområde skulle avgjøres, hentet ordfører Kveen inn en «ekspert» på datasenter for å snakke sin sak. Denne lobbyisten er muligens dyktig på mange ting, men når en «datasenter-ekspert» i 2023 snakker varmt om kryptovaluta kan man stille spørsmål ved dømmekraften. Man kan også stille store spørsmål ved ordføreren som ved å hente inn en lobbyist (som er styremedlem i Skjåk Vasskraft AS, Skiakernett AS, Aursjokraft AS, Skjåk Energi Entreprenør AS, Skjåk Energi AS) for datasenter og kryptovaluta i et kommunestyremøte opererer helt i grenseland av forvaltningsloven for å fremme sin sak. Det må her også sies at ordføreren sin side vant saken med en stemmes overvekt.

Det har versert rykter om at det regnes pristilbud på en 5-10.000 m2 stålhall til datasenter. Dette er tilbakevist som et usant rykte. Stemmer det?

Det som er viktig å få frem er at denne saken ikke er avgjort, det eneste som er avgjort i kommunestyret er at området skal reguleres for lett industri. Enhver etablering på området skal behandles i formannskap og kommunestyre, det skal også tas en ny vurdering innen fem år dersom området ikke tas i bruk. For at det i det hele tatt skal kunne etableres industri på dette området må kommunen bygge og selv koste gang og sykkelvei forbi Dønfoss til innkjøring til industriområdet. Vil Senterpartiet virkelig prioritere dette før en lenge etterlengtet gang- og sykkelvei fra Furuly til Bismo?

Jeg registrerer at Senterpartiet fronter utvikling av Dønfoss i programmet sitt, uten å konkretisere noe som helst. Senterpartiet er veldig delt i sitt syn på datasenter og industriområde. Er dere enige i hva dere vil utvikle og hvordan? Skal denne utviklingen skje på ordføreren sine premisser eller på innbyggernes- og de næringsdrivendes premisser?

Jeg vil presisere at jeg er politisk uavhengig og skriver dette som privatperson.