av Morten Kielland, Bygdalista i Skjåk

Lom har 4,3 i gjennomsnittskarakter for standpunkt, 2. termin og eksamen, over de fem siste år. Det er høyest i fylket. Det er et objektivt kriterium på kvalitet for studiespesialisering. Da er det ikke rart at elever søker seg til Lom.

83 % av elevplassene i Lom er fylt opp i år. Bygg og anleggsfag er nesten fulltegna. Det er en høy oppfyllingsgrad sammenliknet med andre skoler i fylket.

98 % av elevene gjennomfører videregående i Lom. Lom har høyere gjennomføring enn det fylket har satt som mål.

Det som også har mye å si for elever, foresatte, gjennomføring og kvalitet, er reiseavstand. Nord-Gudbrandsdal er en stor region. Det er 8 mil mellom Skjåk og Otta. Elever havner på hybel om Lom legges ned. I alle år har skjåkværene vært vant med å reise 2 mil til Lom. Det går bra. For å hindre hybeltilværelse for ungdom, vil det være lettere å se på hvordan man kan samle elever i regioner med lavere reiseavstand.

Disse fakta så Hovedutvalg for Utdanning i sitt vedtak 25.april.

Derfor er det gledelig at Hovedutvalget også ville vurdere andre alternativer enn nedlegging av Lom videregående.

Skolen er ein grunnstein i Vågå, Lom og Skjåk. 1000 i fakkeltog, 3000 underskrifter og stort engasjement i media for Lom videregående er tydelig tale for Lom. Det lover godt og gir muligheter.