For Kommunestyregruppa i Vågå Sp, Marius Haugaløkken

Ekstremværet Hans har virkelig satt en støkk i oss alle. I slike situasjoner det viktig for kommunens innbyggere å ha en stødig og trygg ledelse. Vi vil få rose og takke de ansatte, og kommuneledelsen, for den innsatsen som har blitt lagt ned, og som vil fortsette i tiden fremover. Vi vil også skryte av den politiske ledelsen, med ordfører i front, for jobben som har blitt gjort. Vi har hatt et godt samarbeid med ordfører i inneværende periode, og om velgerne gir han tillit fra høsten, ser vi fram til videre samarbeid. Enten i opposisjon eller i en annen samarbeidsform.