Gudbrandsdalstinget er bekymra for akuttberedskapen