For Rødt på fylkestinget: Marit Juvem, Svein Ørsnes, Marius Owren

Hovedutvalg for utdanning har i dag vedtatt kriterier for hvordan fylkesadministrasjonen skal utrede skolestrukturen i videregående opplæring for framtida.

Kriteriene er absolutte, kun det tallmessige i forhold til elevtall og linjetilbud vektlegges.

Nedleggelser av skoler fører til mindre attraktive lokalmiljøer, økt fraflytting og tap av kompetanse.

Er det slik vi vil ha det i Innlandet?

Hvilken strategi har Fylkeskommunen for de ansatte dersom skoler legges ned? Rødt stiller dette spørsmålet fordi det ikke fremkommer noe om dette i saken.

I denne debatten er nærskoleprinsippet det viktigste for Rødt. Elever skal slippe å søke på det private hybelmarkedet for å kunne fullføre skoleløpet.

Dette vil undergrave velferdssamfunnet vårt, da privatøkonomi ikke skal avgjøre hvem som skal ha mulighet til å ta utdanning.  Vi vet at borteboerstipendet ikke strekker til.

Rødt oppfordrer nå alle lokalsamfunn til å engasjere seg i saken, og tydeliggjøre de samfunnsmessige konsekvensene denne prosessen vil føre til. Dette vil gi et bedre og mer nyansert grunnlag for fylkestinget i det videre arbeidet.

Innlandet fylkeskommune sitt motto er «eventyrlige muligheter».

Vi kan ikke se at det er særlig eventyrlig å sitte i timesvis på en buss for å komme seg på skolen.

Derfor vil Rødt opprettholde dagens skolestruktur.