av Mari Grasbakken, daglig leder, og Åse Harjo Øvstegård, Prosjektleder, Gudbrandsdal Næringsforening

Slik lyder en av formuleringene under satsingen til Matfylket Innlandet. Rekruttering til restaurant- og matfagene er et av tre hovedsatsingsområder som står i sentrum for Innlandet fylkeskommunes satsing på å gjøre Innlandet til det største matfylke i Norge. Dessverre ser det ut til at «matfylket» kun omfavner Mjøs-triangelet, iallfall om vi skal tolke administrasjonens innstilling til ny skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Innlandet. I fylkesadministrasjonens innstilling lagt frem 12. mars kunne vi se at de to kanskje viktigste regionene for lokal matproduksjon, tradisjon og omdømme raderes for utdanningstilbud innen reiseliv, restaurant- og matfag. Dersom fylkesadministrasjonens forslag blir vedtatt vil hverken Gudbrandsdalen eller Valdres kunne tilby utdanning av morgendagens fagfolk. Hva vil da skje med matregionene?

Tallenes tale er klar – det er for lite søkere til restaurant- og matfag. Fullføringsgraden er også bekymringsfullt lav med sine drøye 50% på landsbasis, men vi vil neppe få en økt rekruttering og høyere søkertall ved å fjerne tilbudet helt. Både i Gudbrandsdalen og i Valdres har det kun vært utdanningstilbud på vg1, når dette nå forslås lagt ned vil det heller ikke vært mulig med alternative opplæringsmodeller ihht. fylkesadministrasjonens forslag. Opplæringskontorene i Gudbrandsdalen gjør en formidabel jobb i å tilrettelegge for de som ønsker å ta utdanning innen denne bransjen, og bedriftene skriker etter lærlinger og tilgang på faglært arbeidskraft, men de er avhengige en forvaltning som tilrettelegger.

I 2008 gikk flere bedrifter rundt Jotunheimen sammen og etablerte Opplæringskontoret Brimi-Kjøken AS. Deltakerbedriftene her tilrettelegger og samarbeider slik at lærlingene får opparbeide seg erfaring og praksis fra flere ulike bedrifter. De får ta del i flere sider ved driften, og får kanskje et faglig fellesskap med en helt annen destinasjonsorientering enn det som kan tilbys i tradisjonelle lærlingebedrifter innen bransjen. I 2023 var det 97 læringer innen restaurant- og matfag i Innlandet, 13 av disse lå inn under Opplæringskontoret Brimi-Kjøken AS. Altså befinner over 13 % lærlingene i restaurant- og matfag i Innlandet seg rundt Jotunheimen i Gudbrandsdalen. Dette til tross for at søkertallene til restaurant- og matfag ved Nord-Gudbrandsdal videregående var knapt det halve.

Kanskje er løsningen å rigge utdanningsløpene bredere, slik at det møter lærlingenes ønsker og «matregionens» behov for fagfolk. En ting er sikkert, og det er at næringslivets behov må høres og ivaretas! Norsk Turistutvikling har sammen med Sel Kommune og Fagskolen i Nordland fått etablert fagstudier i «Reiseliv og Opplevelser» på Otta, for å imøtekomme den stadig tilbakevendende utfordringen det er å rekruttere faglærte medarbeidere til næringen. Det er jo et paradoks at det er større vilje blant nordlendinger til å løfte næringen i Innlandet, enn det er blant fylkets egne forvaltere.