av Åse Nordnes, medlem i Motvind Norge

Likevel reiser disse selskapene rundt og sier noe helt annet. Dette er en finsk studie som har undersøkt dyrelivet nær vindturbinene. Forskningen til finnene viser at både fugler og pattedyr skyr områdene med vindturbiner. 63% av fuglene, 72% av flaggermusene og 67% av pattedyrene de skyr vindturbinene. Så det er vel ingen tvil om at dette påvirker dyrene i negativ retning. Forskerne har til og med merket endringer i paringsadferden til fugler, det fører til redusert reproduksjon og økt dødelighet hos ungene. Dette er en skremmende utvikling. Vil vi ha det slik?

Når det gjelder eierskapet av vindkraftselskapene så viser det seg at 7 av de 10 største kan knyttes til skatteparadis og det gjennom selskapsstruktur eller finansiering. Totalt kan 42% av norsk vindkraftproduksjon kan knyttes til skatteparadis. Det er kommet en rapport om at det er høy risiko for flytting av overskuddet i norsk vindkraft, fordi skattereglene har mange hull som gjør det mulig å salte ned penger i skatteparadis. Mye penger av evt store inntekter går til utlandet. Skattereglene våre gjør dette mulig. Er det noen som tror at kommunene blir rike? Og hvem skal ta ned disse turbinene? Grunneierne? Kommunen? Staten? Selskapene selv er over alle hauger eller har slått seg konkurs, slik at det ikke blir noe å hente. Grunneierne kan kanskje vente seg en gigantregning.

Hva kan vi gjøre for å produsere mer energi? Hvis norske politikere, Statkraft og NVE kunne snakke litt sammen med NTNU som hadde en undersøkelse i 2019, hadde det faktisk hjulpet. NTNU tar til orde for at oppgradering av eksisterende vannkraftverk kan gi like mye strøm som all planlagt vindkraft på land og med minimale naturødeleggelser. Det er en fordel for både store og små kraftverk. Med henblikk på eksisterende vannkraftverk som ved en oppgradering kan gi 15-20% produksjonsøkning. Det tilsvarer 20-30TWh, sier NTNU.

Det som det henger i, er skattereglene. Vannkraften skattes uforholdsmessig mye, mye mer enn vindkraften. Vannkraften blir skattebelagt med grunnrenteskatt og med en avskrivingstid på 67 år. Med et slikt skattesystem blir det ikke oppgradering, og Norge kaster bort muligheten til å få mer av den desidert mest miljøvennlige energiproduksjon. Det finnes ikke politisk vilje til å oppgradere. Men å ødelegge fjellområder, reinbeiter, kystlandskap, drikkevannskilder og andre sårbare områder for evig og alltid det kan de gjøre. Hva skal vi med slike politikere? Har de ikke ryggrad? De kan gjøre noe med skattesatsen til vannkraftverkene våre! Hvis de vil!

Kjelder: Den finske studien er utført av professor Anne Tolvanen og publisert i ein artikkel i Jakt-journalen. Eg har referert til Leif Lia/NTNU, publisert i 2019.