Må det ta femti år før vi likestilles i Norddalen?