Vi har globalt tre sammenfallende og gjensidig forsterkende kriser som er høyst reelle, kriser som også vil påvirke oss rike og egosentriske nordmenn, enten vi tror de er menneskeskapte eller ei.

Allikevel og på tross av dette, så går fortsatt lokale folkevalgte inn for å bygge ned natur, dyrkbar jord og beitemark med noe så meningsløst som nye hyttefelt.

Følger de ikke med i timen? Ser de ikke hva som skjer utenfor egen dørstokk?

Eller, er de så fastgrodd i de holdningene som har ført oss fram til krisene at de ikke VIL ta inn over seg alvoret og konsekvensene av den politikken de går for?

I Vågå vil ordfører og medspillere bygge ned og forringe verdifullt utmarksbeite og et særdeles viktig natur- og friluftsområde for å berike seg på å selge hyttetomter i Jettfjellet.

I Lom ivrer Sp-ordføreren for å bygge ned natur og beitemark med to hyttefelt ved Tesse, i et landskap av nasjonal kulturhistorisk verdi.

Det er sjokkerende, og nesten ufattelig at disse planforslagene har kommet på bordet i vår tid.

Vi trenger nye ordførere. Vi trenger en helt ny politikk.

Vi trenger en politikk som svarer ansvarlig og klokt på de krisene vi MÅ håndtere - om vi skal ha ei framtid å by våre etterkommere.

Dagens ordførere og deres politikk har for lengst gått ut på dato.

La oss støtte opp om partier og folkevalgte som tar på alvor krisene vi må håndtere.

La oss velge dem til å styre bygdene våre, som forstår hva som er umistelig og uerstattelig; naturen og dens grunnleggende og fornybare ressurser.