Torsdag var det demokratisk samtale på biblioteket i Vågå, ledet av Gro Dybvik og med innledning av Nora W Samuelsen fra Østlandsforkning. Samuelsen viste hvordan politikere i distriktskommuner med synkende folketall slet med å forholde seg til dette, og jobbet og planla for vekst, heller enn realitetene. Hvor vanskelig dette er, ble tydelig i debatten. Å hindre fraflytting har festet seg som jobb nummer en i flere partier, på bekostning av politikk som tilpasser seg og finner gode løsninger for de innbyggerne vi har.

Det ble en god og interessant samtale som viste politisk enighet og forskjeller, og en god tone mellom partiene. Det er likevel et utsagn vi reagerer på. Ordførerkandidaten til Ap, Gjermund Øyhusom, sa at Vågå kommune har hatt enorme overskudd de siste årene, og at vi har råd til å ansette både Vågåseljar og by- og bygdeutvikler i tillegg til næringskonsulent. Det er rett at vi har en god og trygg kommuneøkonomi, men å beskrive det som enorme overskudd og stort økonomisk handlingsrom, det kjenner vi oss ikke igjen i.

Vi er heldige som har en administrasjon som har gjort akkurat det Samuelsen sa vi politikere sliter med, de har planlagt for endring. Med stram økonomistyring har tjenestene nedskalert og strammet inn. De har holdt seg til rammene, spart der det er mulig og effektivisert det de kan. God kontroll og budsjettstyring, kombinert med noe flaks med overføringer og andre inntekter, så har vi klart å levere overskudd i flere år. Vi vil takke alle, både ledelse, tilsette og brukere av tjenestene våre for dette. Vi vet det har kostet og vært krevende.

Derfor synes vi det er påfallende av ordførerkandidaten fra Ap å beskrive resultatet av dette arbeidet som et økonomisk handlingsrom som kan brukes til å opprette nye stillinger i det de har kalt «Vågå veksthus». La oss heller bruke det vi har av økonomisk handlingsrom til å styrke skole, barnehage og helsetjenester og bygge et godt samfunn å bo og vokse opp. Og så må vi bli enda bedre på å samarbeide med frivillighet og næringsliv og bygge videre på alt det bra som skjer i bygda.