Lom AP er opptatt av kommunale tenester og pleie- og omsorg