Jeg har gått på småviltjakt i Vågå, dvs. Langmorkje Statsalmenning, i 45 år, fortrinnsvis etter rupe, og har opp gjennom årene hatt veldig mange fine jaktturer og naturopplevelser i dette fantastiske fjellområdet.

Men i de siste årene har det blitt mange timer uten å se ei eneste rupe, og det ser ut til bli bare dårligere og dårligere. Det er mange meninger og mye synsing rundt årsakene til dette, men fakta er at det er blitt mindre rupe i terrenget, noe "alle" er enige om, både jegere, forskere og andre fagfolk.

Vi må nå være forsiktige så vi ikke utraderer rupa helt, så jeg er veldig enig med både Andre Sundero og Peter Brag, som i GD utrykker et sterkt ønske om å stenge jakta i noen år, i håp om at bestanden tar seg opp igjen.

Nå ser det ut til at de fleste jaktterrengene rundt oss blir stengt i år, både Lom, Skjåk og de fleste andre sørover Gudbrandsdalen helt ned til Lillehammer, så jeg skjønner ikke hva Vågå Fjellstyre ser, som ingen andre ser?

Mitt forslag er at  Vågå Fjellstyre også  tar til fornuften og stenger rupjakta i år, og heller ta ei ny vurdering neste år.

Så kan dere heller selge jaktkort på skogsfugl og  hare, da selvsagt til en redusert pris.