av Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet, Hans Kristian Enge (Ap), nestleder hovedutvalg for utdanning, Joakim Ekseth (H), leder i hovedutvalg for utdanning og Iver Erling Støen, regionleder LO i Innlandet

I Innlandet melder bedrifter tilbake til oss om stor mangel på arbeidskraft og kompetanse. Aller størst er mangelen innenfor yrkesfag og fagutdanning innen helse og omsorg. Det er våre barn i videregående skole som er framtida og som må fylle disse jobbene.

I dag er ikke skolestrukturen i Innlandet rustet for framtida. Faktisk hadde man styrt mot at omtrent hver tredje pult sto ledig, på tvers av skoler og regioner, om politikerne ikke hadde tatt grep nå.

For oss er ikke antall skoler eller hvor skolen ligger i dag det viktigste. Det viktigste er at det nå tas grep for at alle regioner og helheten i skoletilbudet er best mulig rigget for fremtiden. For elevenes-, næringslivets- og Innlandets fremtid.

Det skal være gode muligheter for Martin (15) og Nora (15) å ta utdanningen som arbeidslivet etterspør, uansett om de bor i Tolga eller i Skjåk.

Tilsvarende skal det gå an å få tak i kvalifisert arbeidskraft uavhengig av om bedriften eller sykehjemmet ligger i Valdres eller Kongsvinger.

I dag er det ikke slik. 6 av 10 bedrifter i Innlandet melder om et udekket kompetansebehov, ifølge NHOs kompetansebarometer. Det trenges flere ingeniører og folk med fagkompetanse innen tekniske fag. Det blir viktig for å gjennomføre det grønne skiftet og nå ambisjonene i Innlandsporteføljen: 40 milliarder kroner i økt verdiskaping i Innlandet, mer enn doble eksporten og skape 10 000 nye grønne arbeidsplasser.

Skal man fortsatt ha et godt skoletilbud i tiden fremover, som sikrer forutsigbarhet for at bedriftene får kompetansen de behøver, trenger vi et fleksibelt utdanningssystem i hele Innlandet.

Det kan for eksempel bety å ta fagbrev mens du er i bedrift. Slik kan skolen også bli mer praktisk og variert – og sikre motivasjon og gjennomføring. Eller det kan bety nettskole, hvor man også sikrer et sosialt fellesskap.

Samtidig er man også nødt til å stramme inn dagens tilbud. Nå utdannes for mange elever til en kompetanse arbeidslivet ikke etterspør, og for mange faller fra før de kommer seg ut i arbeidslivet. Utdanningstilbudet må derfor rigges slik at barna våre får seg en utdanning samfunnet har behov for – hvor de opplever mestringsfølelse og motivasjon.

Den jobben skal vi gjøre i fellesskap. For Innlandssamfunnet og barna våre sitt beste.