Det som er viktig for veljarane er at både Bygdalista og SP har Dønfoss i programmet sitt. La nå vår krangel om kven som var fyrst ligge. Det har ikkje noko å seie.

Det som betyr noko for veljarane, er at vi setter folk og næring på Dønfoss fyrst. Eg veit at AP seier det same.

Eg er berre positiv til at også SP vil vere med på laget om å styrke Dønfoss. Sjå kva Astrid Gjertsen har skrevet her i avisa om Dønfoss. Eg er lei av fokuset på datasenter på Dønfoss og alt det ville gje av plagar for folk. No er eg sikker på at vi skal få fleirtal for å sette fokus på dei som bur og driv næring på Dønfoss.