Aukar eller minskar koronaproblemet ved å nekte folket å reise til hytta?