«Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet titt orginalest»