Sjukehuset Innlandet prioriterer Østerdalen: Vi ser med gru fram til kva som kan bli det neste