Traktorkøyring i Lom: – Nei, Lomslista meiner ikkje at ungdommen i Lom er kjeltringar. Sjølvsagt ikkje, dei er den fremste ressursen vi har.

foto