av Gjermund Øihusom, Vågå Arbeiderparti

I Vågåpakka lanserer vi at det mest fremtidsrettede er at ny hyttebygging skal skje i samband med allerede etablerte felt. På generelt grunnlag vil derfor Vågå Arbeiderparti ha en stopp i etableringer av nye hyttefelt i uberørt natur i hele kommunen.

I de senere årene har det vært en enorm utbygging av fritidsboliger i Norge. Hytter har skutt opp tett som hagel og uberørt natur begynner å bli en sjelden vare. Selvsagt så unner Vågå Arbeiderparti alle som ønsker og kan skaffe seg en hytte til å få en mulighet til det. Vi sier ikke at den siste hytta er bygd og vi sier heller ikke at det siste arealet er regulert, men det nærmer seg.

Det er ikke nødt til å være en suksessfaktor å være en stor hyttekommune. Flere av de største hyttekommunene i Norge er et bevis på akkurat det. Vågå skal være en god hyttekommune, men fokuset vårt skal være tindrende klart: Vi skal bli en enda bedre og attraktiv bokommune i Innlandet!