Vågå kommunestyre og utfordringar i ungdomsmiljøet