Ulovleg og ufin tagging i Lom

Kan bli politimeldt.

Fotgjengarundergang: Fotgjengarundergangen mellom Lom ungdomsskule og Loar skule er skjemma av ufine teikningar.  Foto: Vigdis Kroken

Abonnent

Fotgjengarundergangen mellom Lom ungdomsskule og Loar barneskule er skjemma av utrivelege teikningar.