Mellombels bygg blir truleg permanent

Stiftelsen Soleggen fjellstue har sett opp eit mellombels bygg på 113 kvadratmeter som dei nå søkjer Lom kommune om å få endra til permanent.

Nybygg på Soleggen: Bygget skal nyttast som samlingslokale for Soleggen fjellstue.   Foto: Soleggen fjellstue

Abonnent

Bygget er ein «dome» som er 4,5 meter høg – oppført i treverk. Bygget skal nyttast til samlingslokale for fjellstugu og leirskulen.