Damer med rosa fille-aksjon

Randi Plassen Bersu og Torill Wassæther sel rosa bordfiller og gryteklutar. Pengane går uavkorta til den lokale brystkreftforeininga.

Rosa fille-aksjon: Randi Plassen Bersu og Torill Wassæther gjekk i vinter ut i Fjuken og oppmoda folk om å stelle til rosa bordfiller og gryteklutar som dei kunne selje til inntekt for den lokale brystkreftforeininga. Fredag og laurdag sat damene i Bismo og selde filler.  Foto: Tom Erik Solstad

Abonnent

– Til saman har vi fått inn om lag 300 produkt for sal, og vi må få takke for alle bidrag, seier Torill Wassæther.