Sjå bilde frå Tessanddagen

Sal, utstilling, filmframsyning og aktivitetar. Det vart ein innhaldsrik Tessanddag laurdag.
Abonnent

Dette var andre året Tessand Grendalag, i samarbeid med Tessand Hjelpeforening, arrangerte Tessanddag i og utanfor Tessand grendahus i Vågå.