Roleg – og travelt

Den nye butikken i Flækøyhuset i Lom sentrum – Fjellbua – har både rolege dagar og det motsette.

Sommarjobb: Marthe Løkken frå Vågå og Grethe Bakke frå Lom har sommarjobb i Fjellbua i Lom.   Foto: Vigdis Kroken

Abonnent

– Det er liksom ingen mellomting. Anten er det heilt roleg, eller så er det kjempetravelt. Det går i bølgjer, fortel Marthe Løkken og Grethe Bakke, som har sommarjobb i butikken.