Nytt kjøken på uteserveringa

– Bygget blir litt større enn før. Målet er å få til eit betre kjøken på uteserveringa.

Byggjeprosjekt: Bakeriet i Lom er i gang med bygging av nytt kjøken på uteserveringa.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Fleire har lagt merke til at det pågår eit lite byggjeprosjekt på Bakeriet i Lom, og da er det klart at somme også lurar på kva det er som skjer.