– Eit historielaust, kunnskapslaust og respektlaust angrep på vassdragsnaturen vår

Elleve miljø- og friluftsorganisasjonar ber statsministeren stoppe utbygging av verna vassdrag. Naturvernforbundet kjem til Vågå laurdag.

Finna: Den siste tida har det kome forslag om utbygging av ei rekkje verna vassdrag. Blant anna Finna som renn gjennom Finndalen.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

I eit opprop ber elleve miljø- og friluftsorganisasjoner statsminister Jonas Gahr Støre om å gripe inn og hindre utbygging av vasskraft i verna vassdrag.