Etterlyser fleire svar frå Vågå

Innbyggjarundersøkinga 55+ treng fleire svar frå vagverane.

Vågåmo: «Kvar vil du bu» er eitt av spørsmåla i Innbyggjarundersøkinga 55+. Det blir etterlyst fleire svar frå Vågå.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Kommunane i Nord-Gudbrandsdalen ønskjer å få innspel på kva innbyggjarane ønskjer for eigen alderdom i framtida.