Dispensasjonar for frakt av ved til naust og hytter i Reinheimen

Nasjonalparkforvaltar i Reinheimen nasjonalpark har gjeve tre dispensasjonar til snøskutertransport i nasjonalparken.

Snøskuterløyve: Nasjonalparkforvaltar i Reinheimen nasjonalpark har gjeve tre dispensasjonar for frakt av ved til naust og hytter i nasjonalparken.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Ola og Pål Håkenstad har fått løyve til transport av ved til naust ved Råkåvatnet med snøskuter. Løyvet gjeld for ein tur innan 20. april 2022.