Utforkøyring i Lom

Tysdag morgon er naudetatane på veg til ei ulykke på fylkesveg 55 i Lom.
Nyheiter

Frå alarmsentralen til Brannvesenet Innlandet får vi opplyst at det dreier seg om ei utforkøyring, og at mannskap frå brannvesenet rett etter klokka 8 akkurat var komen fram til staden.

Saka blir oppdatert