Statsforvaltaren klaga – nasjonalparkstyret endrar ikkje syn

Nasjonalparkstyret for Reinheimen tek ikkje klage frå Statsforvaltaren til følgje og dispensasjon for platting  ved seterhus på Sterringen i Finndalen blir ståande.

Sterringen: Nasjonalparkstyret for Reinheimen tek ikkje klaga frå Statsforvaltaren til følgje og opprettheld vedtaket om å gje Ola Stubrud Teigen dispensasjon for platting ved Sveinesetra på Sterringen i Finndalen.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gav i september i fjor Ola Stubrud Teigen dispensasjon til å gjerde inn eit avgrensa areal kring seterhuset på Sterringen i Finndalen.