Nå blir det slutt på å sitje på tomter utan å byggje og bu der

I Vågå har ein kunne kjøpe tomter som er regulert til bustadføremål utan å byggje og bu der. Dette blir nå endra ved at eigaren forpliktar seg til at eigedomen skal nyttast som heilårsbustad.

0-konsesjon: Ein kan framleis leige bort hus og eigedom til andre for å oppfylle buplikta, men ei endring i forskrifta om nedsett konsesjonsgrense i Vågå vil hindre at ein kan kjøpe tomter som er regulert til bustadføremål utan å byggje og bu der. Endringa av forskrifta er ute til høyring.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Forslag til endring av forskrift om nedsett konsesjonsgrense i Vågå er ute til høyring etter at kommunestyret i november vedtok ei endring i forskrifta.