Klagar på avslag om konsesjon på Flaten

Vågå kommune avslo søknad frå Magne Kåre Fjøsne om konsesjon på Flaten i Sjårdalen. Nå har han klaga på vedtaket. 

Sjårdalen: Advokatfirmaet Thallaug ANS på Lillehammer klagar på vegner av Magne Kåre Fjøsne på avslaget om konsesjon på Flaten i Sjårdalen.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning behandla den 17. november søknad om konsesjon på landbrukseigedomen Flaten.