– Platting er eit framandelement i den lokale byggjeskikken

Nasjonalparkstyret for Reinheimen endrar vedtaket om platting ved Sveinesetra i Finndalen etter klage frå Statsforvaltaren.

Sterringen: Nasjonalparkstyret for Reinheimen endrar vedtaket og gjev avslag for bygging av platting ved Sveinesetra på Sterringen i Finndalen etter klage frå Statsforvaltaren.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gav i september i fjor Ola Stubrud Teigen dispensasjon til å gjerde inn eit avgrensa areal kring seterhuset på Sterringen i Finndalen.