Landbrukskontoret i Lom og Skjåk vil rekruttere nye gardbrukarar

I 2022 skal det arrangerast fleire aktivitetar som skal bidra til å skape eit nettverk blant unge landbruksinteresserte i Lom og Skjåk – og inspirere ungdom til å velja landbruk.

Landbruksprosjekt for ungdom: I landbruksnæringa blir gjennomsnittsalderen blant aktive gardbrukarar stadig høgare, samstundes som det stadig blir færre aktive gardbrukarar. For å oppretthalde verdiskaping og sysselsetting, vil ein derfor vera heilt avhengig av å rekruttere nye gardbrukarar – og nettopp det har landbrukskontoret i Lom og Skjåk lagt ein plan for å få til.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

I tillegg har landbrukskontoret håp om at aktivitetane skal bidra til at landbruket får positivt omdøme i lokalsamfunnet.